Het gaat uiteindelijk niet om de keuzes die je maakt. Maar juist om wat daarna komt. Goed of fout het bestaat niet, de keus is immers al gemaakt.
Wat telt is of jij het jezelf toestaat dat de keuze altijd oke is.

- Nicole Heinen

mindcards.nl

Internationale Vrouwendag

Al weer 100 jaar geleden werd deze dag in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het achterblijven van gelijke rechten voor vrouwen en meisjes. Vandaag de dag is dat helaas nog niet anders.

Al ruim 21 jaar ben ik moeder van een dochter en daar kwam 12 jaar geleden een tweede bij. Los van internationale vrouwendag en waar deze dag voor staat is het voor mij als moeder altijd erg belangrijk geweest om mijn dochters sterk op te voeden.
Niet sterk in de zin van fysiek sterk, maar juist mentaal. Ik heb ze nooit anders behandeld dan hun broer en ze nooit het gevoel gegeven dat zij harder moeten werken voor iets. Voor mij zijn ze gelijkwaardig. Wel heb ik ze hopelijk beide meegegeven dat ze altijd hun hart en hun pad mogen volgen, ongeacht wat ik of mijn man hiervan vind. 
Ik geloof dat je juist met vallen en opstaan je pad mag volgen. Dingen hoeven niet altijd goed te gaan of volgens een logica die de maatschappij je oplegt.

Het mooie aan een open opvoeding waarbij alles bespreekbaar is, vind ik juist dat laatste, dat alles bespreekbaar is. Je kunt er soms lichtelijk ongemakkelijk van worden maar bij ons is alles bespreekbaar, en alle drie mijn kinderen voelen ook altijd de vrijheid dat alles besproken kan worden.  Dus de kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer ook dat heeft de revue gepasseerd, dat mannen rijkelijker beloond worden dan vrouwen. Dat het gek is dat dit nog steeds in deze moderne tijd helaas zo is. Dat we dit allemaal belachelijk vinden.

Gelukkig heb ik in mijn diverse functies nooit het verschil gemerkt tussen mij en mijn mannelijke collega’s en voor zover ik weet mijn oudste dochter ook niet. Toch blijft het fascinerend dat we in deze moderne welvarende  wereld nog steeds geen streep gelijk kunnen trekken, dat er nog altijd verschillen zijn. Is het dan te moeilijk om gewoon te zeggen, we zijn allemaal gelijk?

De politiek en het bedrijfsleven zijn daarin twee harde spelers en misschien wij nog niet mondig genoeg? De tijd zal het leren. Voor nu ben ik dankbaar dat ik mijn dochters zo vrij als ik wil kan opvoeden in een land wat dit 100% toestaat .
Want ook dit is geen vanzelfsprekendheid.
8 maart een dag die nog steeds aandacht vraagt voor iets wat meer dan actueel is.

Waarom 8 maart?

De algemene vrouwendag werd voorgesteld door Clara Zetkin op de Vrouwenkonferentie in 1910. Zij verwachtte: ‘een grooten opbloei van de socialistische vrouwenbeweging van zulk een vrouwendag, die aan het voorbeeld der amerikaansche vrouwenbeweging ontleend is’.

In 1909 werd in de VS namelijk voor het eerst een vrouwendag georganiseerd, om een grote staking van arbeidsters in de textielindustrie te herdenken die op 8 maart 1908 plaatsvond in New York. Zij protesteerden tegen hun abominabele werkomstandigheden. Bijna tien jaar later, op 8 maart 1917, vond een vergelijkbare staking onder textielwerksters plaats in St. Petersburg. Later is 8 maart gekozen om wereldwijd aandacht voor vrouwenrechten te vragen, hoewel deze datum niet overal en altijd is aangehouden.

mindcards.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.